logo

"Ma pregatesc pentru viitor. Invat, exersez, muncesc !"

Despre noi

Formatorii Centrului de Formare Profesionala ARTETA sunt persoane cu studii superioare, cursuri de specializare si cu vasta experienta in domeniul cursului ce il predau: Profesori, Specialisti, Manageri cu experienta, oameni ce pun pasiune in munca lor si se perfectioneaza continuu.
Metodele de predare ale acestora sunt bazate pe: suport scris-manuale, materiale vizuale, interactiune intre formator-cursant si cursant-cursant. In completare, pentru a fixa cunostintele dobandite, punem accent pe orele de practica, desfasurate in locuri adecvate, conform parteneriatelor incheiate.
Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 20% absente motivate din durata totala a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a sustine examenul de absolvire.


Explicatii/Notiuni:

Calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii; Programele de formare profesionala pentru dobandirea unei calificari se organizeaza numai pentru calificari cuprinse in Nomenclatorul Calificarilor din Romania. (NC). Nivelul calificării este cifra de pe pozitia a 5-a din codul NC . (cod COR, Exemplu: pentru codul 1345.2.4 nivelul de calificare este 2). Obiectivele unui program de formare profesionala sunt exprimate in competente profesionale. Competenta reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional. Cea mai des utilizata definitie a notiunii de competenta este aceea care considera competenta, suma cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-si indeplini eficient sarcinile si responsabilitatile postului (pe scurt, de a fi performant).

Examenul de absolvire sau evaluarea, reprezintă un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constată dobândirea competentelor profesionale specifice programului de formare profesională. Standardul ocupational este documentul care precizează unitătile de competentă si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitătilor cuprinse într-o ocupatie. Având ca referinta reglementarile elaborate de Biroul International al Muncii (ILO) , ISCO 88 COM, la nivelul Uniunii Europene (Decizia Consiliului 85/368/EEC) au fost definite cinci niveluri de calificare, adoptate si de România. Ghid prin care sunt stabilite criteriile de clasificare a calificarilor sub aspectul responsabilitatii si al complexitatii activitatilor pe care le pot practica persoanele care demonstreaza ca au dobândit respectivul nivel de calificare. In mod general ele sunt structurate astfel:


Pentru recunoşterea internaţională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competenţe profesionale obţinute în România este necesară apostilarea (in ţarile semnatare ale Convenţiei de la Haga) sau supralegalizarea (ţarile nesemnatare ale Convenţiei de la Haga). În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de compeţe profesionale. Verificarea autenticităţii se face de către instituţia emitentă. Pentru verificarea autenticităţii certificatelor de competenţe profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de CNFPA trebuie să vă adresaţi Direcţiei standarde ocupaţionale, calificări şi atestare din cadrul Secretariatului Tehnic al CNFPA. Pentru verificarea autenticităţii certificatelor de calificare şi de absolvire obţinute în urma cursurilor de formare profesională trebuie să vă adresaţi comisiei judeţeane care a autorizat furnizorul de formare profesională. Suplimentul la certificatul de calificare/absolvire, parte a Portofoliului Europass, este un document care explica informatiile continute in certificatele de competenta profesionala eliberate de institutiile acreditate. Suplimentul este un document de informare si nu reprezinta un substitut al certificatului original. Suplimentul poate fi eliberat de catre institutia care a emis certificatul de competenta profesionala. Documentul este util pentru angajare (mai ales cand e vorba de angajator dintr-o alta tara europeana) atunci cand titularul trebuie sa prezinte documente cu privire la educatia/formarea anterioara. Conform metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.