logo

"Ma pregatesc pentru viitor. Invat, exersez, muncesc !"

CURS DE CALIFICARE NIVEL 1


LUCRATOR IN ELECTRONICA, AUTOMATIZĂRIslider 1

(INTERFEŢE DE COMUNICAŢII ÎN MEDIUL INDUSTRIAL
Cursul actualizează cunostinţele referitoare la componentele electronice uzuale (componente discrete şi amplificatoare operaţionale), circuite electronice utilizate în realizarea echipamentelor complexe, noţiuni de tehnologie electronică, cât şi o prezentare amplă asupra interfeţelor de comunicaţii utilizate în mediul industrial.

Sunt prezentate caracteristicile specifice fiecărui tip de componentă electronică activă uzuală (Dioda semiconductoare, Tranzistor, Tiristor, IGBT, etc.), precum şi exemple de circuite electronice (Amplificatoare, Redresoare, Surse de alimentare liniare şi în comutaţie).

Prezentarea interfeţelor de comunicaţii detaliază noţiuni privind tipurile de protocoale de comunicaţii, clasificarea şi ierarhizarea reţelelor locale industriale. De asemenea cursul prezintă modelul de referinţă ISO/OSI al unei reţele locale, structura hardware, mediile fizice de comunicaţii şi tipuri de dispozitive de interconectare.

O atenţie deosebită se acordă prezentării arhitecturii TCP/IP, principalelor protocoale industriale de comunicatii (Modbus, Profibus, etc.), cât şi regulilor generale de proiectare a unor astfel de protocoale.

Sistemele de reglare şi monitorizare moderne sunt interconectate în sisteme SCADA, în acest sens fiind prezentate în curs şi elemente de conducere a proceselor industriale şi interfeţe de proces.

Cursul cuprinde 360 ore, din care 120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica, la Colegiul Tehnic “Remus Radulet” Brasov, in cele mai moderne laboratoare in domeniu din S-E Europei.